უნივერსალური დამცავი სარქველი
2021-08-31

დამცავი სარქველი

ეფექტური დაცვა მცირე და საშუალო ზომის ქვაბებისთვის

პრაქტიკული

უსაფრთხო

ქვაბის დაცვა 50 კვტ -მდე

მაქსიმალური ტემპერატურა 110 ° C